Välkommen till Grahn Psykoterapi

Grahn Psykoterapi med mottagning i centrala Lund erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi har avtal med Region Skåne inom vårdval psykoterapi för KBT för psykisk ohälsa. KBT innebär mellan 21 behandlingssessioner med sjukvårdens patientavgifter och högkostnadsskydd för dig som är 16 år eller äldre och har remiss från din läkare på Vårdcentralen.

Vi tar även emot klienter privat och från företag. Mottagningen erbjuder även föreläsningar om Mindfulness som stresshantering.

Tillsammans med dig arbetar vi med följande problematik:

  • Stressrelaterad ohälsa och utmattning
  • Nedstämdhet och lättare till medelsvår depression
  • Oro/ångest
  • Sorgebearbetning
  • Livsomställning vid oväntade förändringar i ditt liv

Hur går det till?

Under de första sessionerna beskriver du din problematik och vi sätter upp mål för din behandling. KBT bygger på ett nära samarbete där vi tillsammans bygger upp en behandlingsplan för ökad medvetenhet och ökad möjlighet till medvetna val för förändring. Utifrån behandlingsplanen provar du alternativa sätt att möta svårigheterna mellan sessionerna. Mottagningen erbjuder lämplig behandlingsform inom KBT utifrån din problematik och har även kompetens inom mindfulness och ACT, Acceptance and Commitment Therapy.

Kontakt

E-post: info@grahnpsykoterapi.se             

Tel: 0734-64 11 63

Mottagning : Grahn Psykoterapi,

Östra Mårtensgatan 19, 1 tr, 223 61 Lund                                 

Du har möjlighet att kontakta oss via mail och vi avtalar sedan en tid för ett första bedömnings samtal. Eftersom vi ofta är upptagna i samtal så maila gärna namn och kontaktuppgifter så tar vi kontakt.

Marie-Louise Grahn, Socionom, Leg Psykoterapeut KBT med inriktning på vuxna har i många år arbetat med psykisk ohälsa och livs omställning.